Activate by Confirmation sent to your E-mail !

Indian Cultural Dances - Folk Dances in India Static GK

Home > Current Affairs > Indian Cultural Dances - Folk Dances in India Static GK

State Dance (S)
Andra Pradesh Kuchipudi, Kolattam, Ghantamardala, (Ottam Thedal, Mohiniattam, Kummi, Siddhi, Madhuri, Chhadi.
Arunachal Pradesh Bardo Chham
Assam Bihu, Ali Ai Ligang, Bichhua, Natpuja, Maharas, Kaligopal, Bagurumba, Naga dance, Khel Gopal, Tabal Chongli, Canoe, Jhumura Hobjanai etc.
Bihar Jata-Jatin, Bakho-Bakhain, Panwariya, Sama-Chakwa, Bidesia, Jatra etc.
Chhattisgarh Panthi, Raut Nacha, Gaur Maria, Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
Goa

Tarangamel, Dashavatara, Dekhni, Dhalo, Dhangar, Fugdi, Ghodemodni, Goff, Jagar, Kunbi, Mando, Musal Khel, Perni Jagar, Ranamale, Romta Mel, Divlyan Nach (Lamp dance), Veerabhadra, Morulo, Tonayamel , Mandi, Jhagor, Khol, Dakni, , Koli

Gujarat Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavai.
Haryana Saang, Chhathi, Khoria, Ras Leela, Dhamal, Jhumar, Loor, Gugga, Teej Dance, Phag, Daph, Gagor
Himachal Pradesh Kinnauri, Mangen, Jhora, Jhali, Chharhi, Dhaman, Chhapeli, Mahasu, Nati, Dangi, Chamba, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance
Jammu & Kashmir Kud, Dumhal, Rauf, Hikat, Mandjas, Damali
Jharkhand Chhanu, Sarahul, Jat-Jatin, Karma , Munda, Danga, Bidesia, Sohrai.
Karnataka Yakshagan, Bayalatta, Dollu Kunitha, Veeragasse, Huttar, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi
Kerala Mohiniyattam, Kathakali, Thirayattam, Theyyam, Thullal, Koodiyattam, Duffmuttu / Aravanmuttu, Oppana, Kaikottikali, Thiruvathirakali, Margamkali, Thitambu Nritham, Chakyar Koothu, Chavittu Nadakam, Padayani
Madhya Pradesh Tertali, Charkula, Jawara, Matki Dance, Phulpati Dance, Grida Dance, Maanch
Maharashtra Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala Dasavtar or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara, Gouricha, Koli
Manipur Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat, Thang Ta, Dhol cholomĀ 
Meghalaya Laho, Baala
Mizoram Cheraw, Khanatm, Pakhupila, Cherokan
Nagaland Chang Lo or Sua Lua, Chong, Khaiva, Lim, Nuralim
Odisha Ghumura, Ruk Mar Nacha (& Chhau dance), Goti Pua, Nacni, Odissi, Western Odisha - (Baagh Naach / Tiger Dance, Dalkhai, Dhap, Karma Naach, Keisabadi)
Punjab Bhangra, Giddha, Malwai Giddha, Jhumar, Karthi, Kikkli, Sammi, Dandass, Ludi, Jindua
Rajasthan Ghoomar , Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal, Panihari, Ginad, Kalbelia, Bhavai, Kachchhi Ghodi
Sikkim Singhi Chham
Tamil Nadu Bharatanatyam, Kamandi / Kaman Pandigai, Devarattam, Kummi, Kolattam, Karagattam / Karagam, Mayil Attam / Peacock dance, Paampu attam / Snake Dance, Oyilattam, Puliyattam, Poikal Kudirai Attam, Bommalattam, Theru Koothu
Tripura Hojagiri
Uttar Pradesh Charkula, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli, Jaita
West Bengal Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keertan, Gambhira, Kalikapatadi, Nacni, Alkap, Domni